ورزش درمان چیست و چه کسانی از آن سود می برند؟

لطفاً دو ویدیوی توضیحی زیر را مشاهده کنید. در ین ویدیوها دکتر هومن محمودی برای شما توضیح می دهد که سامانه "ورزش  درمان" چیست و چگونه می تواند به شما یا عزیزان شما در درمان مشکلات مفاصل و استخوان یا انواع بیماریهای ناتوان کننده کمک کند. 

بعد از مشاهده ویدیوها اگر هنوز نیاز به توضیحات بیشتر بود لینک درخواست توضیحات بیشتر را بزنید تا از طرف پشتیبانی با شما تماس گرفته شود

درخواست پشتیبانی و اطلاعات بیشتر

 


ورزش درمان چیست و چه کسانی از آن سود می برند؟