مرکز توانبخشی در خانه در تهران و مرکز توانبخشی در منزل در شیراز

معرفی بزرگترین مرکز توانبخشی در خانه در شیراز و مرکز توانبخشی در منزل در تهران


تفاوت خدمات فیزیوتراپی در منزل در شیراز و سایر خدمات توانبخشی در منزل که از طرف سامانه همراه سلامت و در وبسایت www.varzeshdarman.ir ارائه می شود با سایر خدمات مشابه چیست؟

فیزیوتراپی در منزل در شیراز, فیزیوتراپی در خانه در شیراز, توانبخشی در منزل در شیراز, توانبخشی در خانه در شیارز, کاردرمانی در منزل در شیراز

هدف از انجام خدمات توانبخشی در منزل در سامانه همراه سلامت ارائه بهترین خدمات ممکن به بیماران می باشد. با درخواست فیزیوتراپی در منزل از طریق وبسایت www.varzeshdarman.ir مزایای منحصر به فرد زیر شامل بیماران محترم می گردد:

فیزیوتراپی در منزل در شیراز, فیزیوتراپی در خانه در شیراز, توانبخشی در منزل در شیراز, توانبخشی در خانه در شیراز, کاردرمانی در منزل در شیراز

1- درخواست بیمار در اختیار تعداد زیادی از کارشناسان فیزیوتراپی یا کاردرمانی قرار می گیرد (بسته به درخواست بیمار) قرار داده می شود. پس از بررسی، تمام کارشناسانی که جهت انجام فیزیوتراپی در منزل یا کاردرمانی در منزل اعلام آمادگی کنند به بیمار معرفی می گردند. به همراه آن بیمار می تواند به صفحه معرفی آن کارشناسان در اینترنت دسترسی داشته باشد اطلاعات بیشتری در مورد وی کسب کند.

2- تمام بیماران در زمان دریافت خدمات فیزیوتراپی در منزل در نظرسنجی در مورد کیفیت کار شرکت می کنند. نتایج این نظرسنجی در اختیار بیماران بعدی قرار می گیرد تا در انتخاب درمانگر مورد نظر اطلاعات بهتری داشته باشد.

3- با شروع جلسات فیزیوتراپی در منزل، بیمار در سامانه دیگری به نام فیزیترک ثبت نا م می گردد. این سامانه یکی از کامل ترین منابع ورزش و تمرینات درمانی می باشد. کارشناسان تمرینات مربوطه را برای بیمار انتخاب می کنند و این تمرینات را همراه با آموزش ویدیویی و از طریق یک اپلیکیشن جهت بیمار ارسال می کنند. به این ترتیب بیمار علاوه بر انجام تمرینات در زمان فیزیوتراپی در منزل، می تواند تمرینات صحیح را در زمان های دیگر در اختیار داشته باشد.

4- بیمار در صورت تمایل در سامانه همراه سلام ثبت نام می گردد. سامانه همراه سلامت یک پرونده اختصاصی جهت بیمار تشکیل داده و وظیفه مراقبت آنلاین از سلام وی را در زمینه پیشگیری از تمام بیماریهای تهدید کننده سلامت بر عهده می گیرد. جهت آشنایی بیشتر با خدمات همراه سلامت به آدرس زیر مراجعه فرمایید: https://hamrahsalamat.ir/simplification

5- در صورتی که بیمار از قبل تحت نظر پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی نباشد می تواند درخواست دهد که پزشک مربوطه به صورت آنلاین وی را ویزیت کرده و طرح درمانی خاص او را مشخص کند.

6- در صورتی که درمانگر در طی جلسات فیزیوتراپی در منزل یا کاردرمانی در منزل احساس کند که فرد به ویزیت آنلاین توسط متخصصین دیگر مانند متخصص داخلی، جراحی، تغذیه، روانشناس، زنان و ... نیاز دارد می تواند جهت انجام ویزیت آنلاین درخواست دهد تا از طریق سیستم ویزیت آنلاین سامانه همراه سلامت و بدون نیاز به خروج بیمار از منزل انجام شود.

فیزیوتراپی در منزل در شیراز, فیزیوتراپی در خانه در شیراز, توانبخشی در منزل در شیراز, توانبخشی در خانه در شیراز, کاردرمانی در منزل در شیراز

تمام خدمات فوق انجام خدمات توانبخشی در منزل از طریق سامانه همراه سلامت را به یک تجربه متفاوت تبدیل می کند.

 

فیزیوتراپی در منزل در شیراز, فیزیوتراپی در خانه در شیراز, توانبخشی در منزل در شیراز, توانبخشی در خانه در شیراز, کاردرمانی در منزل در شیراز, فیزیوتراپی در منزل در شیراز, فیزیوتراپی در خانه در شیراز, توانبخشی در منزل در شیراز, توانبخشی در خانه در شیراز, کاردرمانی در منزل در شیراز, سامانه ورزش آنلاین در شیراز, سامانه ورزش اینترنتی در شیراز, ورزش درمانی آنلاین, کلیپ آموزش ورزش در منزل, آموزش ویدیویی ورزش در شیراز, مرکز توانبخشی در خانه در تهران و مرکز توانبخشی در منزل در شیراز


مرکز توانبخشی در خانه در تهران و مرکز توانبخشی در منزل در شیراز

توانبخشی در خانه در تهران, توانبخشی در منزل در شیراز, توانبخشی در خانه در شیراز, توانبخشی در منزل در تهران, فیزیوتراپی در منزل در شیراز, فیزیوتراپی در خانه در شیراز, کاردرمانی در منزل در شیراز, سامانه ورزش آنلاین در شیراز, سامانه ورزش اینترنتی در شیراز, ورزش درمانی آنلاین, کلیپ آموزش ورزش در منزل, آموزش ویدیویی ورزش در شیراز, فیزیوتراپی در منزل در تهران, فیزیوتراپی در خانه در تهران, کاردرمانی در منزل در تهران

8/15/2020
مرکز توانبخشی در خانه در تهران و مرکز توانبخشی در منزل در شیراز