آرنج تنیس بازان (درد قسمت خارجی آرنج)

آرنج تنیس بازان (درد قسمت خارجی آرنج)

عنوان : آرنج تنیس بازان (درد قسمت خارجی آرنج)
کد آیتم : 03
مجموعه : برنامه ورزشی برای درمان

انتخاب و افزودن به لیست خرید

آرنج تنیس بازان (اپی کندیلیت خارجی آرنج) بر اثر ضربه یا فشار به تاندونهای سمت خارج آرنج بوجود می آید و علامت اصلی آن درد و حساسیت موضعی در سمت خارج آرنج و درد در زمان خم کردن مچ به سمت عقب می باشد.

برای درمان این بیماری ابتدا به متخصص طب فیزیکی و توانبخشی یا ارتوپدی مراجعه کنید. درمانهای کلی شامل داروهای ضد التهاب، استراحت و عدم فشار به آرنج، فیزیوتراپی و گاهی تزریق موضعی داروی کورتیکواستروئید است.

بعد از کاهش قابل توجه درد، انجام ورزشهای ناحیه آرنج برای پیشگیری از عود بیماری قویاً توصیه می شود. توصیه می کنیم همزمان با ورزشهای آرنج، ورزشهای ناحیه شانه را نیز انجام دهید.


بازگشت